צינון גינות ומרפסות

למרות שקיץ וחם, מעוניינים לשבת במרפסת ולא "למות מחום"? עם מצנן הפג-חום ניתן ליצור אזור צונן ונעים.

B