פג-חום בביקור ראש הממשלה ההודי

צינון אירוע במהלך ביקור ראש ממשלת הודו בישראל.
הביקור התקיים בעיצומו של גל חום ובעזרת הפג-חומים ניתן היה לקיים את האירועים הרשמיים בנוחות וללא סבל של המשתתפים.