הנחתת אבק

טיפות המים המיקרוניות שהפג-חום מפזר ודוחף הלאה לכיוון האזור המאובק, נדבקות לחלקיקי האבק, מכבידות עליהם ומנחיתות אותם מטה ובכך מנטרלות כמות ניכרת מרמת האבק הנמצאת באוויר ומשפרות מאוד את איכות האוויר בסביבת העבודה.

בהנחתת האבק ושיפור התנאים בסביבת העבודה במפעלי עיבוד שיש ומפעלים יוצרי אבק, אנו מפחיתים את הסכנה הבריאותית הכרוחה בעבודה בסביבה מאובקת.

בנוסף להנחתת האבק, תוצר נלווה של פעולת הפג-חום בסביבת עבודה מאובקת הינו צינון יעיל והורדת עומס החום. השפעה זו מהווה שיפור נוסף בסביבת העבודה והעלאת התפוקה בפעילות היצרנית.

לקריאה נוספת בנושא השכרת מצננים לאירועים