חימום סביבת עבודה

המחמם יעיל ביותר בחימום מקומות עבודה ואזורי פעילות. לעומת אמצעי החימום האחרים אשר הפעלתם יקרה ומחייבת אטימה ו/או אוורור המקום (במקרה של גז), המחמם שלנו יעיל לחימום אזור מסויים ללא כל צורך להשקיע מעבר להפעלתו וכיוונו למקום הרצוי.

** תנורי החימום ניתנים להשכרה או רכישה

לצפייה בסגירות חורף לעסקים

חימום סביבת עבודה