צינון סביבת עבודה

מקומות עבודה רבים כבר נהנים מיכולת מצנן אוויר של הפג-חום או הבריזר לכסות סביבת עבודה גדולה ולהפחית את עומס החום תוך שיפור משמעותי של סביבת העבודה. כך תורמים הפג-חומים והבריזרים לרענון העובדים והעלאת התפוקה בעבודה.

לצפייה בהשכרת מצננים לאירועים