Up&Down בקונדיטוריית אייל - המפרץ

ממדרכה ריקה ו"לא קשורה".. למתחם מזמין, שניתן להינות בו בכל עונות השנה.
כשחם – הפרגודים מונמכים בלחיצה והמקום מאוורר ופתוח וכשמתקרר, לחיצה קטנה והפרגודים עולים לבדם עד לגובה מקסימאלי ליצירת הגנה מלאה מהרוחות, הרעש, האבק ועוד.