פרגודים מודולריים דגם Up&Down בבר וייצמן 22 שבנס ציונה

פרגודים בבר וייצמן 22 נס ציונה.
כשחם מנמיכים את הפרגוד בלחיצה פשוטה וכשמתקרר, לחיצה קטנה ו… הופ… הפרגוד עולה לבדו ויוצר סביבה מוגנת ונעימה.
מלמעלה, הסוכך הקיים תורם את שלו להגנה מלאה מכל הכיוונים.