Up&Down עם השלמה של גג סוכך חשמלי

הפרגודים המודולריים מושלמים בסגירת הקירות ובשינויי גובה בהתאם למזג האוויר.

להגנה מהגשם או השמש – ניתן להשלים את הפתרון בעזרת סוכך נפתח חשמלי או שמשייה נגד גשם.

מודולרי ויעיל!